top of page

Welcome to our Blog

  • Writer's pictureVFC

PV Nhà Báo Đinh Quang Anh Thái

Updated: Mar 8, 2018

Nói về nhạc giao hưởng quốc tế, thật sự tôi cũng chỉ là người tập tễnh nghe thôi, không có hiểu biết nhiều. Vào những năm gần đây thì tôi có được nghe nhạc giao hưởng của Việt Nam và đặc biệt nhạc của nhạc trưởng Lê Văn Khoa.


Phải rói rằng đó là một nét đặc thù bởi vì nếu tôi không lầm thì những nhạc sĩ Việt Nam từ xưa đến giờ sáng tác rất nhiều nhưng đem nhạc Việt Nam vào giao hưởng có tầm cỡ như nhạc sĩ Lê Văn Khoa thì hiếm.

Nhà Báo Đinh Quang Anh Thái, California US

Phải rói rằng đó là một nét đặc thù bởi vì nếu tôi không lầm thì những nhạc sĩ Việt Nam từ xưa đến giờ sáng tác rất nhiều nhưng đem nhạc Việt Nam vào giao hưởng có tầm cỡ như nhạc sĩ Lê Văn Khoa thì hiếm.

Thành thử ra, tôi nghĩ đây là một nỗ lực rất đáng trân quý và cần phải khuyến khích để giòng nhạc của Lê Văn Khoa có ảnh hưởng của Việt Nam đến những người yêu nhạc giao hưởng trên thế giới.


Cho tới bây giờ tức là năm 2017, theo chỗ tôi được biết thì nhạc giao hưởng đối với người Việt Nam nói chung, cả trong nước lẫn với những người sống ở bên ngoài nước - số người thật sự biết thưởng thức nhạc giao hưởng – có chú tâm và ưa thích nhạc giao hưởng thì không nhiều lắm. Nhạc giao hưởng chưa quen thuộc với người Việt Nam lắm.

Thành thử ra, với một Giòng Nhạc Lê Văn Khoa và viết theo lối giao hưởng như vậy sẽ cần rất nhiều mọi cố gắng và nỗ lực để có thể quảng bá, để có thể giới thiệu tới người Việt Nam, để người mình quen với loại âm nhạc như vậy. Nói tóm lại đây là một nỗ lực khó khăn.

Cũng xin nói về Việt Nam Film Club. Tổ chức này đã thực hiện vào khoảng 40 cuốn phim. Nhiều phim tài liệu rất xứng đáng và có giá trị . Tôi tin rằng đây sẽ là một cuốn phim giá trị nữa. Vietnam Film Club sẽ giới thiệu cho đồng bào khắp nơi biết về Lê Văn Khoa, bởi vì những người thuộc thế hệ đã được sinh ra và lớn lên ở Saigon cho đến ngày 1975 rồi qua ngoài này, thì phải nói rằng Lê Văn Khoa là một khuôn mặt đa diện.


Ông ta là một thầy giáo, ông là một người hướng dẫn chương trình "Đố Vui Để Học", chương truyền trình hình. Ông là một nhạc sĩ, ông là một nhiếp ảnh gia, một con người đa tài.


Riêng về âm nhạc của ông, thì tôi tin rằng qua cuốn phim này, nếu mà mỗi gia đình Việt Nam được một cái đĩa CD để nghe, biết rằng Việt Nam mình có một người đã có công hết sức để quảng bá nét dân tộc của âm nhạc Việt Nam vào với nền giao hưởng âm nhạc quốc tế.


***

Đinh Quang Anh Thái

Orange County 06.2017

Nhật Báo Người Việt & Người Việt TV

71 views

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page