top of page
Vietnam Film Club
Documentary

Lê Văn Khoa

Một Đời Cho Nghệ Thuật
A Lifetime of Arts
Để tưởng nhớ một Miền Nam  Việt Nam đã nỗ lực tìm kiếm Hòa Bình bằng máu và nước mắt .

Vietnam Film Club

CÂU LẠC BỘ PHIM TÀI LIỆU

Những phim tài liệu của Vietnam Film Club đều được phổ biến miễn phí trên các video YouTube với mục đích truyền tải sự thật lịch sử về Việt Nam.

Vietnam Film Club
Phim Tài Liệu 2018
Quá Trình Thực Hiện
phim Lê Văn Khoa
Phim Sẽ Được Giới Thiệu
Tại Những Nơi Sau

CHÚA NHẬT, NGÀY 22/7/2018
LÚC 2:00 Chiều

Washington DC, USA

THỨ BẢY, NGÀY 11/8/2018

LÚC 2:00 Chiều
 

Westminster, California, USA

CHỦ NHẬT, NGÀY 12/8/2018

LÚC 2:00 Chiều
 

San Jose, California, USA

THỨ BẢY, NGÀY 22/9/2018
LÚC 10:00 Sáng

Minneapolis, Minnesota, USA

CHÚA NHẬT, NGÀY 9/9/2018
LÚC 2:00 Chiều

Houston, Texas, USA

CHÚA NHẬT, NGÀY 8/4/2018
LÚC 12:00 Trưa

Paris, France
Phỏng Vấn
Vietnam Film Club
Họa sĩ Mẫu Đơn
vẽ tặng tranh cho buổi giới thiệu phim
bottom of page